Apstiprināts jauns Nordplus projekts “Environment and art go hand to hand” (“Vide un māksla iet roku rokā“).

Projektā piedalīsies Straupes pamatskola, Kuusalu vidusskola (Igaunija), Viļņas Sv. Kristofera proģimnāzija (Lietuva) un Orhusas Skovvaangskolen (Dānija)

Laiks: 2024. gada septembris - 2026. gada jūnijs.