Straupes pamatskola savus skolēnus un vecākus gaida 3. septembrī plkst. 9:00.

Pirmsskolas vecuma bērni gaidīti 8:30.