Jasmīnziedu pašā plaukumā izskanējis Straupes pamatskolas 67. izlaidums. Mīļi, krāšņi, labām emocijām un vēlējumiem pārbagāti! Par šī gada absolventu sasniegumiem mācību darbā liecina valsts pārbaudes darbu rezultāti, salīdzinot ar gada vērtējumiem ikdienas darbā. Vidēji augstākais vērtējums šogad ir angļu valodas eksāmenā -  8,7 balles (skolotāja Dana Gaile), bet visu noslēguma eksāmenu vidējais vērtējums - 7,2 balles. Sarunā ar skolas pedagogiem pēc izlaiduma Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Kalniņš absolventus noraksturoja vārdiem „spēcīga klase’’.