Mūsu komanda

 

 • Iveta Adamsone - 9.klases audzinātāja, sociālās zinības
 • Zane Berga - 7.klases audzinātāja, matemātika
 • Dana Gaile - direktores vietniece izglītības jomā, 8.klases audzinātāja, angļu val.
 • Elita Pakalne - direktores vietniece audzināšans jomā, 6.klases audzinātāja, latviešu valoda, literatūra
 • Aiva Gūtmane - 3.klases audzinātāja, vēsture
 • Sanita Kārkliņa - 4.klases audzinātāja, angļu valoda, sākumskolas metodiķe
 • Daiga Kreituze - vizuālā māksla
 • Ligita Krūmiņa - direktore, ģeogrāfija
 • Laila Lamberte - sports
 • Anita Lazdāne - 1.klases audzinātāja
 • Jānis Mičulis - zēnu mājturība un tehnoloģijas
 • Gunta Millere - mūzika, krievu valoda
 • Rudīte Riteniece - ķīmija
 • Laura Kaņepe - latviešu valoda, literatūra 7.klasei
 • Guntis Pužuls - informātika, fizika
 • Evija Tiltiņa - dabaszinības, meiteņu mājturība un tehnoloģijas
 • Inguna Vīne - 2.klases audzinātāja
 • Renāte Hmeļņicka - krievu valoda

Straupes pamatskolā strādā 28 pedagogi, no tiem 17 pedagogi realizē pamatizglītības programmu, 5 - pirmsskolas izglītības programmu, 3 -  interešu izglītības programmu, 3 pedagogi ir atbalsta personāls – psihologs, logopēds, brīvā laika pedagogs. Visiem pedagogiem ir normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība. 4 pedagogiem ir maģistra grāds, 5 pedagogiem pielīdzinātais maģistra grāds.