Mūsu komanda

 

 • Iveta Adamsone - 5.klases audzinātāja, sociālās zinības
 • Zane Berga - 8.klases audzinātāja, matemātika
 • Dana Gaile - direktores vietniece izglītības jomā, 9.klases audzinātāja, angļu val.
 • Elita Pakalne - direktores vietniece audzināšanas jomā, 7.klases audzinātāja, latviešu valoda, literatūra
 • Aiva Gūtmane - 4.klases audzinātāja, vēsture
 • Sanita Kārkliņa - 1.klases audzinātāja, angļu valoda, sākumskolas metodiķe
 • Daiga Kreituze - vizuālā māksla
 • Ligita Krūmiņa - direktore, ģeogrāfija
 • Laila Lamberte - sports
 • Anita Lazdāne - 2.klases audzinātāja
 • Jānis Mičulis - zēnu mājturība un tehnoloģijas; dizains un tehnoloģijas
 • Gunta Millere - mūzika 5.-9.kl.
 • Rudīte Riteniece - ķīmija
 • Laura Kaņepe - latviešu valoda, literatūra 8.klasei
 • Guntis Pužuls - informātika, fizika, inženierzinības
 • Evija Tiltiņa - dabaszinības, meiteņu mājturība un tehnoloģijas; dizains un tehnoloģijas
 • Inguna Vīne - 3.klases audzinātāja
 • Renāte Hmeļņicka - krievu valoda
 • Daina Cukura Akmene - mūzika 1.-4.kl.

Straupes pamatskolā strādā 28 pedagogi, no tiem 17 pedagogi realizē pamatizglītības programmu, 5 - pirmsskolas izglītības programmu, 3 -  interešu izglītības programmu, 3 pedagogi ir atbalsta personāls – psihologs, logopēds, brīvā laika pedagogs. Visiem pedagogiem ir normatīvajiem aktiem atbilstoša izglītība. 4 pedagogiem ir maģistra grāds, 5 pedagogiem pielīdzinātais maģistra grāds.