Mūsu komanda

 

 • Iveta Adamsone - 6.klases audzinātāja, sociālās zinības, matemātika
 • Māra Buša - matemātika 8.kl.
 • Guna Dālmane -  mūzika 1., 2.klasei, mūzika pirmsskolā
 • Dana Gaile - direktores vietniece izglītības jomā,  angļu valoda
 • Elita Pakalne - direktores vietniece audzināšanas jomā, 8.klases audzinātāja, latviešu valoda, literatūra, teātra māksla
 • Aiva Gūtmane - 1.klases audzinātāja, vēsture
 • Agita Kandavniece - 5.klases audzinātāja, dabaszinības 5., 6.klasei
 • Sanita Kārkliņa - 2.klases audzinātāja, angļu valoda, sākumskolas metodiķe
 • Daiga Kreituze - 9. klases audzinātāja, vizuālā māksla
 • Ligita Krūmiņa - direktore
 • Laila Lamberte - sports
 • Anita Lazdāne - skolotāja palīgs
 • Dagne Maļinovska - 3.klases audzinātāja
 • Jānis Mičulis - zēnu mājturība un tehnoloģijas; dizains un tehnoloģijas
 • Samanta Alksne - ģeogrāfija
 • Rudīte Riteniece - ķīmija, bioloģija 7.-9.kl.
 • Laura Kaņepe - latviešu valoda, literatūra 9.klasei
 • Guntis Pužuls - datorika, informātika, fizika, inženierzinības, matemātika 9.klasei
 • Evija Tiltiņa - meiteņu mājturība un tehnoloģijas; dizains un tehnoloģijas; vides aktivitātes
 • Inguna Vīne - 4.klases audzinātāja
 • Renāte Hmeļņicka - krievu valoda
 • Daina Cukura Akmene - mūzika 3.-9.kl.

Straupes pamatskolā strādā 35 pedagogi, no tiem 20 pedagogi realizē pamatizglītības programmu, 9 - pirmsskolas izglītības programmu, 2 -  interešu izglītības programmu, 3 pedagogi ir atbalsta personāls – psihologs, logopēds, speciālās izglītības skolotājs.