Mūsu komanda

 

 • Dana Gaile - direktore, angļu valoda 8., 9.klasei
 • Iveta Adamsone - direktores vietniece izglītības jomā, 7.klases audzinātāja, matemātika
 • Elita Pakalne - direktores vietniece audzināšanas jomā, 9.klases audzinātāja, latviešu valoda, literatūra, teātra māksla
 • Māra Buša - matemātika 8., 9.klasei
 • Guna Dālmane -  mūzika pirmsskolā, pamatskolā
 • Anna Liene Brokāne - ķīmija, skolotāja palīgs
 • Aiva Gūtmane - 2.klases audzinātāja, vēsture, sociālās zinības
 • Agita Kandavniece - 6.klases audzinātāja, angļu valoda, matemātika, pirmsskolas metodiķe
 • Sanita Kārkliņa - 3.klases audzinātāja, angļu valoda, sākumskolas metodiķe
 • Daiga Kreituze - 5. klases audzinātāja, vizuālā māksla, pirmsskolas metodiķe
 • Dagne Maļinovska - pirmsskolas metodiķe
 • Ilze Krivašonoka - skolotāja palīgs, pagarinātās grupas skolotāja
 • Laila Lamberte - sports un veselība
 • Anita Lazdāne - skolotāja palīgs, pagarinātās grupas skolotāja
 • Iluta Bogomola - 4.klases audzinātāja, latviešu valoda un literatūra, skolotāja palīgs
 • Jānis Mičulis - dizains un tehnoloģijas
 • Samanta Alksne - ģeogrāfija, bioloģija 7. - 9. klasei
 • Guntis Pužuls - datorika, fizika, inženierzinības, skolotāja palīgs
 • Evija Tiltiņa - dizains un tehnoloģijas
 • Inguna Vīne - 1.klases audzinātāja
 • Renāte Hmeļņicka - krievu valoda

Straupes pamatskolā strādā 35 pedagogi, no tiem 20 pedagogi realizē pamatizglītības programmu, 9 - pirmsskolas izglītības programmu, 2 -  interešu izglītības programmu, 2 pedagogi ir atbalsta personāls – logopēds, speciālās izglītības skolotājs.