Mums patīk lasīt grāmatas!

Lasot grāmatas, mēs uzzinām daudz jauna un bagātinām savu valodu.

Katru pirmdienu1. klases skolēniem ir mājas lasīšanas stunda. Skolēni iepazīstina klasesbiedrus ar grāmatām, kuras lasa. Nosauc grāmatas autoru, grāmatas nosaukumu. Mācās raksturot grāmatas tēlus, viņu izskatu, rakstura īpašības, mācās izteikt savas domas par literāro varoņu rīcību. Skolēni secīgi pastāsta būtiskāko informāciju par izlasīto grāmatā. Ar prieku ilustrē izlasītā teksta saturu. Stāstītājs atbild uz klasesbiedru jautājumiem, un pats uzdod jautājumus klausītājiem, lai uzzinātu, cik uzmanīgi ir klausījies.

Mājas lasīšanas stundas raisa pozitīvas emocijas, veido interesi par grāmatām un lasīšanu.

Grāmatās ir spēks! Tās mūs vieno un iepriecina!

Paldies vecākiem par aktīvu iesaistīšanos un atbalstu!

1. klases audzinātāja Sanita Kārkliņa