"Uz tirgu, uz tirgu,
Uz Miķeļdienas tirgu..."

2022. gada 30. septembrī pirmsskolā norisinājās Miķeļdienas tirgus, kurā aktīvi piedalījās gan pircēji - "Pumpuriņu", "Rūķīšu" un "Sprīdīšu" grupiņu bērni, gan pārdevēji - "Ķiparu" un "Zīlīšu" grupiņu bērni. 

Mūzikas skolotājas Gunas vadībā bērni, viņu audzinātājas un auklītes kopīgi ieskandināja tirdziņa andeli ar dejām un dziesmām.

Tirdziņam sarūpētos darinājumus katrs varēja iegādāties pret dziesmu, deju, ticējumu, smaidu un jautru noskaņojumu. 

Paldies bērniem, viņu vecākiem un mūzikas skolotājai Gunai par līdzdalību tirdziņa tapšanā. 

Pirmsskolas skolotājas un auklītes

Fotogrāfijas skaties galerijā!