6.februārī 6gad. bērnu grupa kopā ar 9.klasi un mūzikas skolotāju svinēja Meteņus. Gājām rotaļās, dziedājām, lielījāmies, braucām no kalna. No Meteņa saņēmām gan ūdeni uz galvas, gan ,,konfekšu lietu''. Paldies 9.klasei arī par pīrāgiem.

#skolenulidzparvalde