Apvienoto novadu 9.klašu ĶĪMIJAS OLIMPIĀDĒ  Madarai Elzai Rudzītei 1.vieta.

Skolotāja Rudīte Riteniece

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS OLIMPIĀDĒ 9. klases skolniecei Madarai Elzai Rudzītei 2. vieta,

8. klases skolniecei Rēzijai Šķesterei - Atzinība.

Skolotāja Elita Pakalne

Apvienoto novadu VĒSTURES OLIMPIĀDĒ 9. klases skolniecei Madarai Elzai Rudzītei 2. vieta

Skolotāja Aiva Gūtmane

Nacionālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku" stāstnieku konkursā "Teci, teci, valodiņa 2019" finālā 2019. gada 7. decembrī 8. klases skolniecei Rēzijai Šķesterei 1. pakāpe - Dižās stāstnieces tituls. 

 Skolotāja Gunta Millere

 

Literatūra un latviešu valoda

10. septembrī mūzikas namā “Daile” notika 2018.gada dzejas gadagrāmatas bērniem “Garā pupa” atvēršanas pasākums. Tajā lasāmi līdz šim nepublicēti latviešu autoru darbi, atdzejojumi, visjaunāko dzejnieku – bērnu dzejoļi. Šī gada žūrija – aktieris A. Keišs, māksliniece G.Treice, kinorežisors A.Gauja, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore R. Muktupāvela un dzejnieks A. Akmentiņš par vērtīgu atzina  arī Straupes pamatskolas skolnieces Rēzijas Šķesteres dzejoli, un tas iekļauts grāmatā. Apsveicam!

26.septembrī jau 20.gadu Vecpiebalgas vidusskola un Kārļa Skalbes "Saulrieti" organizē pasaku rakstīšanas konkursu skolēniem. Latviešu valodas stundās tika rakstītas pasakas, lai talantīgākajiem radošajiem skolēniem dotu iespēju piedalīties plenērā. Muzeja īpašajā gaisotnē, kad ārā gar logiem lidoja rudens lapas un vējš tās nezēlīgu raustīja uz visām pusēm, kad lija arī lietus, vairāk nekā 30 skolēni no novadu skolām radīja savas pasakas par Latviju. Kamēr žūrija - rakstnieki un muzeju darbinieki - vērtēja uzrakstīto, skolēnus un skolotājas priecēja pasākuma īpašie viesi: rakstniece Dace Judina un komponists Arturs Nīmanis. 7. - 9. klašu grupā 1.vietu ieguva 7.klases skolniece Elza Evelīna AbzaloneApsveicam!

8. klases skolniece Madara Elza Rudzīte ieguva 2.vietu starpnovadu (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas nov.) latviešu valodas un literatūras 2.posma olimpiādē. Olimpiādē piedalījās arī Kristers Rudzītis. Skolotāja - Elita Pakalne.


Sports

Starpnovadu skolu sacensībās rudens krosā 8.klases skolniecei Amandai Grahoļskai 3.vieta. Apsveicam!

19.februārī starpnovadu skolu sacensībās distanču slēpošanas stafetēs 6.klases skolniece Lote Lamberte un 7.klases skolniece Rūta Dāboliņa ieguva 2.vietu. Skolotāja - Laila Lamberte.

Latvijas Skolu šaha olimpiādes Vidzemes posmā 8.klases skolniecei Madarai Elzai Rudzītei 3.vieta (10.-12.klašu grupā).

Februārī Igaunijas šahista Paula Keresa čempionātā  -  1.vieta.

26.martā Cēsu sporta skola oganizēja  starpnovadu skolu sacensības Tautas bumbā. 3.klašu grupā mūsu skolas komandai 2.vieta. Komandā: Dārta Anete Alksne, Kristers Jānis āboliņš, Mārtiņš Dzalbs, Emīlija Izmailovska, Andris Millers, Jānis Rudzītis, Gerda Vingre, Kristers Teteris, Patrīcija Riekstiņa. Skolotāja Laila Lamberte.


Vizuālā māksla

47. starptautiskajai bērnu mākslas izstādei - konkursam „Lidice 2019” Čehijā izvirzīti arī Straupes pamatskolas divu skolnieču darbi.

  • - 4.klases skolnieces  Madaras Grahoļskas darbs „Latvijai 100” -  jaukta tehnika (skolotāja Ilona Čerņavska);
  •  - 5.klases skolnieces Megijas Zīles darbs „Krāso ar prieku” - guaša tehnika(skolotāja Daiga Kreituze).

Matemātika

Apsveicam Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novada matemātikas olimpiādes uzvarētājus! Skolotāja Zane Berga

  • - 5.klases skolniecei Lindai Millerei - 2.vieta
  • - 6.klases skolniekam Pēterim Martinsonam - 3.vieta
  • - 8.klases skolniecei Madarai Elzai Rudzītei - 1.vieta
  • - 8.klases skolniekam Tomasam Turlajam - Atzinība

Starnovadu sākumskolas olimpiādē matemātikā 3.klasei KRISTERAM TETERIM 3.vieta. Skolotāja - Sanita Kārkliņa.

"Profesora Cipariņa klubs" matemātikas konkursa kopvērtējumā 8. klases skolniekam Tomasam Turlajam Atzinība. Skolotāja Zane Berga.

Vidzemes novada skolu 3., 4.klašu skolēnu konkursā "Hei, matemātiķi!" Atzinību ieguva 4.klases skolniece Kristīne Gūtmane. Skolotāja Anita Lazdāne.

Starptautiskā 4.klašu matemātikas olimpiāde "Tik vai ... Cik?". 4. klases skolniecei Kristīnei Gūtmanei - 2.vieta, Renāram Ružam - 3.vieta. Skolotāja Anita Lazdāne.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas konkursā 5.-6.klases skolēniem Atzinības ieguva 5.klases skolēni Linda Millere un Roberts Briška, 6.klases skolēni Rinalds Ruža un Pēteris Martinsons. Skolotāja Zane Berga.


Mājturība un tehnoloģijas

Amatas, Cēsu, Raunas, Līgatnes, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Pārgaujas novadu izglītības iestāžu 9.klašu izglītojamo MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU olimpiādē RIČARDAM GAILIM 1.VIETA.

5.-6.klašu grupā godalgotās vietas netika piešķirtas. Labākie darbi saņēma vērtējumu "SIMPĀTIJA". Starp augstāko vērtējumu ieguvējiem ir arī mūsu 6.klases skolnieks PĒTERIS MARTINSONS. Skolotājs - Jānis Mičulis.

Starpnovadu 5.-9.klašu lietišķās informātikas olimpiādē 6.klases skolniecei Undīnei Kuprēvičai 2 vieta, 8.klases skolniecei Madarai Elzai Rudzītei - 2.vieta. Skolotājs Guntis Pužuls.


Ģeogrāfija

Apvienoto novadu 8.klašu komandu ģeogrāfijas olimpiādē Straupes pamatskolas komandai 1.vieta.

Komandā: Madara Elza Rudzīte, Kristers Rudzītis, Tomass Turlajs. Skolotāja - Ligita Krūmiņa.


Angļu valoda

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 8.klases skolniekam Kristeram Rudzītim 3.vieta.

6.klases skolniecei Undīnei Kuprēvičai - Atzinība. Skolotāja - Dana Gaile.


Karjera

Priekuļu tehnikuma karjeras konkurss jauniešiem ‘’Naudas koks 2019’’ - piedalījās Straupes pamatskolas 9.klases skolēnu komanda ‘’Straupes žikiņi’’- Evelīna Meņģele, Ritvars Vanags, Ralfs Daniels Novosads, Ričards Gailis. Mūsu komandai 1.vieta profesiju darbnīcā- būvtehniķis.  Kopvērtējumā Straupes pamatskolas komandai ‘’Straupes žikiņi’’-1.vieta

Sākumskola 

Starpnovadu sākumskolas skolēnu mazajā projektu darbu konferencītē "Mazs cinītis gāž lielu vezumu" 3.klases skolniecēm Atzinība (Augstākais vērtējums).

Emīlija Izmailovska par darbu "Piens, kas nāk no gotiņām"

Dārta Anete Alksne par darbu "Rabarberi". Skolotāja Sanita Kārkliņa

4.klasē Atzinība Kristoferam Čerņavskim par darbu "Pirts senatnē un mūsdienās". Skolotāja Anita Lazdāne.

Paldies par darbu un atbalstu skolēnu vecākiem!

Pages