Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes  A. Liepas neklātienes matemātikas skolas organizētajā

4. klašu matemātikas konkursā-olimpiādē ,,Tik vai ... Cik?"

4. klases skolniekam Mārtiņam Izmailovskim 1.vieta kopvērtējumā un atzinība 4.kārtā;

4. klases skolniekam Klāvam Mārtiņjēkabam atzinība kopvērtējumā.

Skolotāja Inguna Vīne.

Latvijas 47. atklātajā matemātikas olimpiādē

6. klases skolniecei Emīlijai Izmailovskai 3.vieta. Skolotāja Iveta Adamsone.

 Cēsu novada matemātikas olimpiādē:

Renāram Ružam (7. klase) - 1.vieta

Robertam Briškam (8. klase) - Atzinība

Skolotājas -  Ivetai Adamsone un Māra Buša

 

2021./2022.māc. g. Cēsu novada MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDĒ 3. pakāpes diploms 9. klases skolniekam Rinaldam Ružam.

Skolotāji: Guntis Pužuls, Māra Buša

2021./2022.māc. g. Cēsu novada BIOLOĢIJAS OLIMPIĀDĒ 2.pakāpes diploms 9.klases skolniecei Undīnei Kuprēvičai. Skolotāja Rudīte Riteniece

Starpnovadu rudens krosā 2.vieta

2021. gada 21.septembrī starpnovadu rudens krosā Cēsīs 9.klases skolniecei Lotei Lambertei 2.vieta. Skolotāja Laila Lamberte

Starptautiskais matemātikas konkurss “Ķengurs” 2020./2021. māc. g.

Roberts Dāboliņš (1.klase) 1.vieta Latvijā (1483 dalībnieki), pildīja 2.kl.uzdevumus. Sk. Sanita Kārkliņa

Māris Tučs (2.klase) 1.vieta Latvijā (1483 dalībnieki).  Sk. Anita Lazdāne              

Jānis Turlajs (2.klase) 1.vieta Latvijā (1483 dalībnieki).   Sk. Anita Lazdāne        

2020./2021. māc. g.angļu val. olimpiādē Atzinība

Cēsu un Amatas apvienotā novada angļu valodas olimpiādē 9.klasei - Beātei Līgai Novosadai - Atzinība. Skolotāja Dana Gaile

2020./2021. māc. g. matemātikas olimpiādē Atzinība

Starpnovadu matemātikas olimpiādē 6.klasei 2.kārtā Renāram  Ružam - Atzinība. Skolotāja Zane Berga.

 

2021.gada janvārī Satversmes tiesas zīmējumu konkursā 6. klasēm “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās" - Atzinības raksts

2021. gada 15. janvārī noslēdzās Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu vērtēšana. Atbilstoši konkursa nolikumam Satversmes tiesa publicē 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”.

Zīmējumu konkursā 6. klasēm “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” atzinības rakstu saņēma  Straupes pamatskolas 6.klases skolnieks Renārs Ruža. Pedagoģes Iveta Adamsone, Daiga Kreituze.

Pages