Ar saukli “Mazas rīcības - liela ietekme” no 7. līdz 13. novembrim norisinās Vides izglītības fonds (FEE Latvia) Rīcības dienas.

Straupes pamatskolas parkā trešdien, 9. novembrī, pl. 14.00 tiks aizvadīta bioloģiskās daudzveidības pēcpusdiena.

Ekopadomes dalībnieki būs atbildīgi par deviņām stacijām, kur katrā no tām ar dažādu aktivitāšu palīdzību varēs uzzināt vairāk par dažādām augu, koku un dzīvnieku sugām, kā arī bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Pasākumā aicinām piedalīties arī vecākus.

#ekoskolas #RīcībasDienas2022 #GlobalActionDays #MazasRīcībasLielaIetekme

Ceturtdien klimata gājiens pa Straupi 8.st. laikā.