Apvienoto novadu matemātikas olimpiādē 5. klases skolniekam Renāram Ružam - Atzinība,

6.klases skolniecei Lindai Millerei - 3.vieta.

Skolotāja Zane Berga