No 2003.gada Rīgas Valsts 1.ģimnāzija organizē komandu matemātikas olimpiādi „Atvērtā kopa”. Tās mērķis ir veicināt un padziļināt skolēnu matemātikas apguvi, palīdzēt skolēniem sagatavoties citām olimpiādēm, kā arī pilnveidot iemaņas strādāt komandā.

     Mūsu skola komandu olimpiādē piedalās jau sesto gadu. Šogad olimpiādē piedalījās mūsu skolas divas komandas: 8.klase – „Paralelokilograms”( Mikus Alfrēds Kļaviņš, Diāna Denīza Midika, Madara Elza Rudzīte, Kristers Rudzītis, Tomass Turlajs), kura ieguva 3.vietu, un 7.klase – „Straupes akmeņi” (Rūta Dāboliņa, Beāte Līga novosada, Rēzija Šķestere, Nikola Zaķe, Emīlija Līva Abzalone, Elza Evelīna Abzalone, Annija Maiga Eglīte). Visi rezultāti pieejami: https://atvertakopa.lv/

Skolēni ir priecīgi, ka esam starp lielo pilsētu vidusskolām un ģimnāzijām gandrīz pašā augšpusē. Kā atzina olimpiādes dalībnieki, neatkarīgi no iegūtajiem rezultātiem, vēlme piedalīties matemātikas olimpiādē nav mazinājusies. Drīzāk, ir radusies motivācija startēt citās olimpiādēs, gūstot labākus rezultātus.
     Prieks arī par pārējo komandu dalībniekiem, kuri nenobijās no grūtībām un brīvajā laikā atvēlēja trīs stundas intelektuālai nodarbei – matemātikas uzdevumu risināšanai.

Ar rezultātiem var iepazīties arī klāt pievienotajā tabulā.

 

Matemātikas skolotāja Zane Berga