2022. gada pavasarī pirmsskolas grupa "Ķipari" piedalījās Venden organizētā zīmējumu konkursā. Gada beigās saņēmām no Venden 2023. gada kalendāru, kur aprīļa mēnesī ir Martas Kopmanes konkursa zīmējums.