Latvijas Skolu šaha olimpiādes Vidzemes fināls

5.aprīlī Valmieras Valsts ģimnāzijā pulcējās 67 skolēni no Valkas, Valmieras, Straupes, Ogres, Laurenčiem, Cēsīm, Siguldas, Limbažiem, Olaines, Mārupes un Ādažiem, un labākie no viņiem tālāk cīnīsies Latvijas Skolu šaha olimpiādes finālā Rīgā, kurā spēlēs ap 300 jauniešu.

Latvijas Skolu šaha olimpiādei ir paredzēti trīs posmi – skolas, reģiona un valsts. Reģiona finālos paredzētas 7 spēļu kārtas ar laika kontroli 12 minūtes un 5 sekundes par gājienu.

Latvijas Skolu šaha olimpiādes mērķis ir noskaidrot, cik Latvijas skolās bērni māk spēlēt šahu, cik skolās ir šaha pulciņš vai šaha stunda, kā palīdzēt tām Latvijas skolām, kuras vēlas ieviest šahu savu skolēnu ikdienā. Šādi šahs tiek popularizēts ne tikai kā sporta veids, bet arī lietderīgs brīvā laika pavadīšanas veids jaunatnes vidū. Tiek veicināta sadarbība starp šaha treneriem, skolotājiem, notiek dalīšanās pieredzē, kā arī noskaidroti labākie skolu šahisti katrā reģionā un Latvijā.

 Straupes pamatskolas 8.klases skolniece Madara Elza Rudzīte ar šahu iepazinās ģimenē. Tur kopā ar vecākiem un brāli tika gūtas ne tikai pirmās iemaņas, bet arī pārliecība uzdrīkstēties ko vairāk. Februārī Madara no Igaunijas šahista Paula Keresa čempionāta atveda 1.vietas diplomu. Uz Valmieru viņa devās individuāli, reizē pārstāvot arī savu skolu.

Latvijas Skolu šaha olimpiādes īpašais labvēlis ir Transporta Sakaru institūts (TSI), sarūpējot piemiņas suvenīru – 3D tehnikā veidotu šaha figūru ikvienam dalībniekam un dažādas pārsteiguma balvas – īpašas konfektes, TSI piezīmju kladītes.

Katrai skolai tika īpašais diploms no Eiropas šaha savienības (ECU), ko sarūpēja un parakstīja Eiropas šaha savienības viceprezidente Dana Reizniece-Ozola.

10.-12.klašu grupa meitenēm - apbalvotas tika 5.-9.klašu grupas meitenes, 4.-6.vietu ieguvējas, jo vidusskolas grupā nebija dalībnieču.

1.vieta Lāsma Bodniece, Valkas J.Cimzes ģimnāzija
2.vieta Klaudija Emīlija Roķe, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
3.vieta Madara Rudzīte, Straupes pamatskola

Lai tas ir stimuls visiem gaišajiem prātiem, kurus aizrauj šahs. Bērniem ir iespēja darboties, pierādīt savu varēšanu, uzdrīkstēties doties tur, kur pat skolā neviens nemudina, nepiespiež, jo arī tā var parādīt savus talantus un mērķtiecību. Un to, ka šahu spēlē, nu jau zinām arī mēs, skolotāji. Un nebūt ne Madara viena pati. Vecāki, esiet aktīvi savu bērnu talantu spodrinātāji! Klausieties, meklējiet, vērojiet, kas notiek Latvijā, un dodiet bērniem iespēju uzvarēt!