Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslas programmas aktivitātēm, Cēsīs notika Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa - izstādes "RADI ROTĀJOT" 1. kārta.

Sveicam laureātus!

  Vizuālās mākslas darbu "Kas var dziesmas izdziedāt, kas var rakstus izskaitīt" autori Undīni Kuprēviču (7.kl.) un darba "Sargi savu vaiņadziņu kā uguns dzirkstelīti" autori Elīzi Marenu Bikši (7.kl.)  - skolotāja Daiga Kreituze.
   Vizuāli plastiskās mākslas darba "Saules deja" autori Dārtu Alksni (4.kl.) un darba "Gaismas spēles" autorus - Elisu Kārkliņu, Emīliju Izmailovsku, Jūliju Keitu Midiku, Gerdu Vingri (4.kl.) -  skolotāja Ilona Čerņavska.

Paldies par dalību konkursā  floristikas pulciņa dalībniekam Mārtiņam Izmailovskim (2.kl.) ar darbu "Saules iekrāsotā varavīksne" (skolotāja Ilona Čerņavska), kā arī Jūlijai Keitai Midikai (4.kl) ar darbu "Izpušķota, izgreznota mana mīļa istabiņa" un Megijai Zīlei ar darbu "Vasaras nakts burvība" (skolotāja Daiga Kreituze).

Skolotāja Daiga Kreituze