Starpnovadu sākumskolas skolēnu mazajā projektu darbu konferencītē "Mazs cinītis gāž lielu vezumu" 3.klases skolniecēm Atzinība (Augstākais vērtējums).

Emīlija Izmailovska par darbu "Piens, kas nāk no gotiņām"

Dārta Anete Alksne par darbu "Rabarberi". Skolotāja Sanita Kārkliņa

4.klasē Atzinība Kristoferam Čerņavskim par darbu "Pirts senatnē un mūsdienās". Skolotāja Anita Lazdāne.

Paldies par darbu un atbalstu skolēnu vecākiem!

Fotogrāfijas ievietotas ar skolēnu vecāku atļauju.