Apvienoto novadu 8.klašu komandu ģeogrāfijas olimpiādē Straupes pamatskolas komandai 1.vieta.

Komandā: Madara Elza Rudzīte, Kristers Rudzītis, Tomass Turlajs.

Skolotāja - Ligita Krūmiņa