Cēsu novada matemātikas olimpiādē 9.klasēm Atzinību saņēma Kristīne Gūtmane un Jānis Ekerts.

Paldies skolēniem, kas piedalījās!

Paldies skolotājai Mārai Bušai!