Cēsu novada matemātikas olimpiādē

EMĪLIJAI IZMAILOVSKAI (7.kl.) 2.vieta,

RENĀRAM RUŽAM (8.kl.) 3.vieta,

KRISTĪNEI GŪTMANEI (8.kl.) Atzinība.

Paldies skolotājām Ivetai Adamsonei un Mārai Bušai.