8. klases skolniece Madara Elza Rudzīte ieguva 2.vietu starpnovadu (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas nov.) latviešu valodas un literatūras 2.posma olimpiādē. Olimpiādē piedalījās ar Kristers Rudzītis. Skolotāja Elita Pakalne