47. starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „Lidice 2019” Čehijā izvirzīti arī Straupes pamatskolas divu skolnieču darbi.

4.klases skolnieces  Madaras Grahoļskas darbs „Latvijai 100” -  jaukta tehnika (skolotāja Ilona Čerņavska);

 5.klases skolnieces Megijas Zīles darbs „Krāso ar prieku” - guaša tehnika(skolotāja Daiga Kreituze).

Noslēgusies 47.Starptautiskā bērnu māksla konkursa „Lidice 2019" Latvijas kārta.

Konkursa  tēma -  „Ķīmija”.

Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi: Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva Dzene, Rīgas Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne, kā arī Līgatnes “Amatu mājas” vadītāja Areta Raudzepa.

Konkursam tika iesūtīti 943 darbi no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 211 darbi.

No Straupes pamatskolas izstādei-konkursam bija iesūtīti 7 darbi.

Laureātu darbu izstāde apskatāma no 2019.gada 4.februāra līdz 21.februārim LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.

 Laureātu apbalvošana notiks 2019.gada 21.februārī plkst.14.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

Attēlos Megijas un Madaras darbi. Foto: Daiga Kreituze un Ilona Čerņavska