Kad bērni apkārt, tad ir kaut kā drošāk,

Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie

mūs aizstāvēt, tu jūties tomēr možāk,

tu jūties stiprāk, kad tev vajag iet.

Pat kliegt ir drošāk. Tumsā katrā pusē

tev bērni iet, un tu tiem ceļu šķir.

Es jūtu to, kā bailes manī klusē.

Es tāpēc esmu drošs, kad viņi iet.

Vai mātes mūžs nav vienās bailēs bijis?

Viens izbijies un baiļu pienākums.

To vēl neviens nav dziesmā uzrakstījis,

cik mazi bērni ļoti stāv par mums.

I.Ziedonis

Paldies visiem, kas atsaucās iz/aicinājumam- Ružu ģimenei, Brišku ģimenei, Adrianam Ruskim ar mammu, Vanagu ģimenei, Grahoļsku ģimenei, Elīnai Jarmalavičai, Robertai Pivovarai, Samantai Lejniecei, Lotei Lambertei, Venijai Semeikinai, Kristoferam Čerņavskim, Šķesteru ģimenei, Midiku ģimenei.