"Kas dimd, kas rīb,
Ap istabiņu:
Mārtiņa gailīši dancīti veda,
Mārtiņa vakaru gaidīdami!"

Mazie "Pumpuriņi" ir cītīgi gatavojušies Mārtiņdienai apvienotajā dežūrgrupā. Kopā ar "Sprīdīšu" grupas bērniem iepazinām, krāsojām un līmējām  Mārtiņdienas simbolu - gaili, kopīgi aplūkojām  dažādas graudu vārpas, gatavojām svētku cienastu - cepām cepumus un dekorējām grupiņu, savukārt Mārtiņdienas rītā devāmies rotaļās un aplūkojām dažādas maskas, drosmīgākie bērni labprāt tās pielaikoja.

"Pumpuriņu" skolotājas Inese, Līga un auklīte Ilze

 

Arī 2.klases skolēni dienu skolā pavadīja, tērpušies dažādās maskās. Bērni svinēja Mārtiņdienu, kas tiek uzskatīta par rudens beigām un ziemas sākumu.
Izzinājām Mārtiņdienas tradīcijas, skandējām tautasdziesmas, ticējumus, zīmējām Mārtiņa zīmi - gaismas un uguns simbolu, gājām rotaļās, ēdām skolotājas Ilzes gardos zirņus. (Audzinātāja Sanita Kārkliņa) 

Fotogrāfijas skaties galerijā!