Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā, kas ir 2 km garš izglītojošs pārgājiens ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā, apmeklēja šādas pieturas: iepazīstam meža zinātni, skaitām kokus, kopjam jaunaudzes, retinām mežu,mērām koka augstumu, aizsargājam mežu,atklājam koksnes produktus, atpūšamies dabā, būvējam zaļi, nosakām koka vecumu.