Skolotājiem

Skolotājiem

Pulciņu nodarbības

Pulciņu un fakultatīvo  nodarbību saraksts 2017./2018.m.g.

Nr.

p.k.

Nodarbība Skolotājs Klašu grupa  Diena  Laiks 

 1.

Folkloras kopa 

 Gunta Millere

 1.-6.kl.

Pirmdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 7.,8.st.

750-830

750-830

 2.

Vizuālā māksla 

Daiga Kreituze 

1.-4.kl.

5.-9.kl. 

 Pirmdiena

 7., 8.st.

 3.

Sports 

Laila Lamberte 

1.-4.kl.

5.-9.kl.

 Pirmdiena

Pirmdiena

 7.st.

8.st.

 4.

Vides pulciņš 

Evija Tiltiņa 

5.-9.kl. 

Pirmdiena 

Ceturdiena

 8.,9.st.

8. st.

 5.

Ritmika 

Iveta Adamsone 

1.-4.kl.

 Ceturtdiena

 7.st.

 6.

Mūsdienu dejas 

Ginta Berķe 

5.-9.kl. 

Trešdiena 

1400-1520 

 7.

Fizioterapija 

Sigita Dīcmane 

1.-4.kl.

Pirmdiena

750-830 

 8.

Datorpulciņš 

Guntis Pužuls

 

Pirmdiena

Otrdiena

7.st.

7.st.

 9.

Eiropas Savienības

jautājumu apguve 

 Dana Gaile

6.-7.kl.

8.-9.kl.

 Otrdiena

Piektdiena

 7.st.

7.st.

 10.

Vokālais ansamblis

Daina Cukure-Akmene

4.-9.kl.. 

Pirmdiena

7.st

12.

Tautiskās dejas

Ginta Berķe 

1.-2.kl.

3.-4.kl.

5.-7.kl.

1.-2.kl.

3.-4.kl.

Trešdiena

Trešdiena

Piektdiena

Piektdiena

Piektdiena

5.st.

6.st.

8.-9.st.

6.st.

7.st.

13.

Kokapstrāde

Jānis Mičulis

5.-9.kl.

Otrdiena

1520-1720

 14.

 Koris 

 Gunta Millere

1.-4.kl. 

Pirmdiena 

Ceturdiena

6.st.

6.st. 

 15.

Matemātika

Zane Berga

 

9.kl.

5.-8.kl.

6.-7.kl. 

Otrdiena 

(no 1.okt.) 

750-830

7.-8.st. 

16. 

Kristīgā mācība 

 Daiga Ummere

 1.-9.kl.

Pirmdiena

Piektdiena 

750-825

750-825 

 18. Floristika  Ilona Čerņavska 

1.-4.kl.

5.-9.kl.

1.-4.kl.

5.-9.kl. 

Otrdiena

Otrdiena

Ceturdiena

Ceturdiena

6.-7.st.

8.-9.st.

7.-8.st

8.-9.st.

Joomla! kļūdu konsole

Sesija

Izpildes laika informācija

Izmantotā operatīvā atmiņa

Datu bāzes vaicājumi