Aktivitātes

Aktivitātes

Vides novērtējums

Posted in Aktivitātes.

 

Straupes pamatskolas vides novērtējums 2016./2017. mācību gadam

 

Šogad rudenī svinīgi esam uzvilkuši skolas mastā Zaļo karogu. Liels prieks par visas skolas ieguldīto darbu. Šajā mācību gadā esam projektā ‘’Ēdam atbildīgi’’. Tas pat liekas loģisks turpinājums iepriekšējā gada tēmai. Kā izaicinājums,pirms rīcības plāna visam mācību gadam bija anketu aizpildīšana ‘’Mūsu mājas pārtikas stāsti’’,kur jau izpaudās skolēnu un vecāku apzinīgums, līdzdarbība, kuru rezultātu izvērtējums bija kā rādītājs , kā šogad strādāt. Rudenī  projekta dienu ietvaros skolēni jau sāka pētnieciskus darbus par gaļas patēriņu ģimenē, par pārtikas atkritumu rašanos. Plānota tikšanās ar AREI Priekuļu pētniecības centra selekcionāri par Latvijas augu ģenētiskajiem resursiem, lai apzinātu vietējās šķirnes.

Ekoskolas atskaite

Posted in Aktivitātes.

Straupes pamatskolas 1.semestra vides un eko pasākumu  izvērtējums.

Septembra priecīgs un gaidīts  notikums bija Zaļā karoga pacelšana. Gatavojoties raidījuma ‘’Gudrs,vēl gudrāks’’ finālam, Madara Elza Rudzīte filmējās zaļajā klasē un ar citiem vides pulciņa skolēniem izspēlēja spēli ‘’Jogurta dzīves cikls’’, ko ieguvām iepriekšējā mācību gadā veiksmīgi piedaloties konkursā par ekomarķējumu. Atbildīgi sākāsekoskolas izvērtēšana, jo šī gada tēma –‘’ĒDAM ATBILDĪGI’’.

Pateicība

Posted in Aktivitātes.

Paldies par piedalīšanos Senioru dienā:

Rodrigo Tomiņš

Madara Grahoļska

Kristīne Gūtmane

Jēkabs Salaka

Stefans Salaka

Benedikts Salaka

Renārs Ruža

Rinalds Ruža

Alise Gulbe

Artis Lūsiņš

Edgars Eglītis

Sintija Biseniece

Toms Grahoļskis

Laura Karlāne

Annija Alksne    

                 5.gad.

Ernests Markuss Upmalis

Mārtiņš Izmailovskis

Mārtiņš Krūmiņš

6.gad.

Ernests Pastars

Andris Millers

Lote Indriksone

Burciņas tika nodotas Cēsu pansionātā, dažas Pārgaujas            novada Senioru dienas pasākumā

Ekoskola

Posted in Aktivitātes.

2105./2016.mācību gada ekopadomes sastāvs:

 • Anna Liene Brokāne-9.klases skolniece
 • Nadežda Karpenko-9.klases skolniece
 • Alise Ance Gulbe-8.klases skolniece
 • Aija Vanaga-8.klases skolniece
 • Kārlis Roberts Rudzītis-7.klases skolnieks
 • Amanda Paula Martinsone-7.klases skolniece
 • Dina Palsa-7.klases skolniece
 • Viva Medne-7.klases skolniece
 • Sintija Biseniece-6.klases skolniece
 • Andris Brokāns-vecāku pārstāvis
 • Evija Tiltiņa-pedagogs
 • Iveta Adamsone-pedagogs
 • Laila Lamberte-pedagogs
 • Laura Silicka-pedagogs
 • Sergejs Parfenkovs-skolas saimnieciskās daļas vadītājs
 • Rudīte Vasile-Pārgaujas novada attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja

Ekopadome 2016./2017.m.g.

Posted in Aktivitātes.

2106./2017.mācību gada ekopadomes sastāvs:

 • Paula Berķe-9.klases skolniece
 • Laura Karlāne-9.klases skolniece
 • Alise Ance Gulbe-9.klases skolniece
 • Aleksejs Karpenko-8.klases skolnieks
 • Valters Ivo Kauliņš-8.klases skolnieks
 • Kārlis Roberts Rudzītis-8.klases skolnieks
 • Sintija Biseniece-7.klases skolniece
 • Madara Elza Rudzīte-6.klases skolniece
 • Tomass Turlajs-6.klases skolnieks
 • Raivo Rudzītis-vecāku pārstāvis
 • Evija Tiltiņa-pedagogs
 • Iveta Adamsone-pedagogs
 • Laila Lamberta-pedagogs
 • Sergejs Parfenkovs-skolas saimnieciskās daļas vadītājs
 • Rudīte Vasile-Pārgaujas novada attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja

Joomla! kļūdu konsole

Sesija

Izpildes laika informācija

Izmantotā operatīvā atmiņa

Datu bāzes vaicājumi