Fantastiska iespēja - piedalīties radošā pasākumā ,,Lustīgais aprīļa Sadancis" Babītes vidusskolā.

Ideāls laiks - pāris nedēļas pirms deju kolektīvu skates Priekuļos - parādīt sevi, palūkoties uz citiem, saņemt aplausus par labu priekšnesumu. To visu piektdien, 12. aprīlī, izbaudīja 3., 4. klases deju kolektīvs kopā ar vadītāju Gintu Berķi.

Babītē satikās 10 deju kolektīvi. Mūs sagaidīja un visu laiku kopā ar kolektīvu bija 2 Babītes skolas meitenes, kas rūpējās par bērniem, atbalstīja viņus.

Bija dažādas stafetes, kurās skaņas (spiedzienu) decibeli griezās ausīs tā, ka neko nebija iespējams dzirdēt, tikai sazināties ar žestiem.

Laiks izmēģināt dejas.

Radošā lego darbnīca. To skolēni izlozēja pēc ierašanās skolā. Pašiem savā darbnīcā radītais bija arī jāprezentē.

Un koncerts, kas sajūsmināja visus. Mūsējie bija SUPER!

Pēc tik aktīvas darbošanās maltīte, diskotēka, tad ceļš mājup gar lidmašīnu vērošanas vietu Skultē. Tur varējām sajust to milzīgo spēku un skaņu, ar kādu pacēlās 2 lidmašīnas.

#babitesvidusskola