Skolas zālē balti klāts galds. Galdauts - vecs kā Latvija. Svece uz tā ar Raiņa vārdiem "Mēs - maza cilts. Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba". Skolēniem lepnums balsī, dziedot Latvijas himnu. Skolotājai Guntai Millerei balsī tāda kā atmiņu gruzdēšana ieķērusies - 1990.gada 4.maijs - klātienē Rīgā piedzīvots, izdzīvots, ar folkloras kopu izdziedāts. Lepnums par tā laika cilvēkiem, kas balsoja par Latvijas neatkarību. Gandarījums par folkloras klātbūtni arī šodien, jo tikai 1988.gadā tika dibināta kopa Straupes pamatskolā, un pēc diviem gadiem tās dalībnieki bija klāt tik vēsturiskā brīdī. Skolēni ar izpratni noklausījās mūsdienu vēstures atmiņu stāstu.