5-gadīgo bērnu grupa trīs nedēļu garumā mācījās tēmu ,,Lauku sēta". Bērni pārrunāja, ko saprot par šo tēmu, izzināja daudz jauna, skatījās un klausījās. Rezultātā tika izveidota ,,runājošā  siena" un būvētas lauku sētas no dažādiem Celtniecības un Dabas centrā pieejamiem materiāliem. Bērni apguva komandas sadarbības prasmes.

5-gadīgo bērnu grupas ,,Timeriņi" audzinātāja Anda Lauga