Pirmklasnieks muzejā: 1.-2.klase

Skolēni interaktīvā veidā iepazīsies ar Cēsu muzeja pastāvīgo ekspozīciju, Cēsu Jauno pili.

Iegūs zināšanas par uzvedības un saskarsmes normām sabiedriskā iestādē muzejā. Uzzinās, kas ir krājums, eksponāts, kāpēc tas ir vajadzīgs. Nodarbība ietver gan sarunas, gan praktisku darbošanos.

Senā skola: 3.-4.klase

Bērniem būs iespēja iejusties senās skolas atmosfērā, mēģinot rakstīt uz skolēna tāfelītes ar improvizētu grifeli vai tinti, spalvu, bleipeideri skolas burtnīcā. Noskaidrot, kuram vislabāk izdodas mācīties senajā skolā.

Programmas laikā skolēni uzzinās, kādi bija 19.gs. bērni un viņu ceļš uz skolu, kāda bija skolas kārtība un tajā lietotie priekšmeti.

Pasākumā tiks fotografēts, fotogrāfijas ievietotas skolas mājaslapā un facebook kontā.