27. aprīlī Straupes pamatskolas 3. un 5. klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latvijas Nacionālo Dabas muzeju, kur aktīvi piedalījās nodarbībā “Ieskatīsimies zemes dzīlēs!” Praktiska darbošanās un eksperimentu veikšana palīdzēja veidot izpratni un radīt pieredzi par konkrētajām tēmām dabaszinībās, kā arī papildināja skolas mācību programmā apgūtās zināšanas. Šajā nodarbībā 5. klases skolēni nostiprināja zināšanas dabaszinībās par tēmu “Kas ir dabas resursi un kā tos izmanto?” 3. klases skolēni pilnveidoja zināšanas par tēmu “No kā ir veidota Zeme?” Nodarbība skolēniem sniedza priekšstatu par minerālu un iežu daudzveidību Latvijā un pasaulē, kā arī iepazīstināja skolēnus ar dažām minerālu noteikšanas metodēm. Sākumā skolēni klausījās stāstījumu par iežiem un minerāliem, par to sastopamību Latvijā. Pēc tam notika minerālu izpēte mikroskopā, minerālu paraugu noteikšana pēc to fizikālajām īpašībām.
Nodarbība atraisīja pozitīvas emocijas, veicināja aktivitāti, pašizpausmi un iniciatīvu.
Skolēnu atziņas:
* ļoti interesanta minerālu un iežu ekspozīcija;
* es uzzināju, ka kalna kristālu Latvijā ir maz, Apē tos var atrast;
* uzzināju, ka vizla ir caurspīdīga plēksnīte, izmanto arī lūpukrāsas ražošanā;
* es uzzināju, ka kvarcs ir balts, caurspīdīgs, to izmanto stikla ražošanā;
* man patika granāti. Tagad zinu, ka granātu visvairāk ir Čehijā;
* es atceros to, ka akmeņus sauc par iežiem. Smiltis ir irdeni nogulumieži, kas sastāv no 0,1 līdz 1mm lieliem graudiem;
* man ļoti patika skatīties mikroskopā, noteikt iežu cietību.
#latvijasskolassoma
Pēc aktīva darba devāmies uz batutu parku “Jump Space.” Tā ir labakā vieta, kur izbaudīt brīvību un jautrību. Milzīga batutu platforma, porolonu baseini, kāpšanas siena.
Mēs visi kopā pavadījām darbīgu un aktīvu dienu.
3.klases audzinātāja Sanita Kārkliņa.
5. klases audzinātāja Daiga Kreitūze