Jūti, cik dažādi smaržo kadiķis? Kāda smarža ir tikko ēvelētām skaidām un dūmiem? Es zinu, tu vari tikai to iztēloties.

Bet 4.klase ar Latvijas skolas soma plecā 8.maijā devās dizaina un tehnoloģiju stundās apgūtajām 21.gs. zināšanām un prasmēm rast vēstures liecības

Garkalnes novada ,,Namdaru darbnīcā".

Izmēģināts spēks lietot ēveli, ka skaidas vien lec.

Zinām, kā sauc rīku, ar asmeni un 2 rokturiem, lai nomizotu koku. Bērniem bija pārsteigums, ka par slīmestu sauc arī sliņķi. Katram tas bija arī jāizmēģina darbībā.

Pārim ar divroku zāģi vajadzēja nozāģēt koka ripu.

Dzīt tapu, makšķerēt koka zivis, salikt guļbaļkus pēc cipariem, noskaidrot stiprāko ar skaidu maisiem gaiļu cīņās, zināt puišu un meitu kokus, sasmaržot viena un tā paša koka ripiņu, kas vienam atgādināja pirts smaržu, otram piparmētru, citam burkānu.

Tika pielaikotas liepu lūku vīzes, pūsta tāšu taure, sēdēts dažādos koka un klūgu krēslos.

Lielās šūpoles un īpašā tēja vēl īpašākā namiņā, kur dūmi no ugunskura skrien taisni debesīs pa caurumu jumta korē.

Un solījums mājās braukt tikai tad, kad visi apgūs ko jaunu - staigāt ar koka kājām.

Cik patīkami bija dzirdēt uzslavu par mūsu bērnu prasmi klausīties, sadarboties, pozitīvo attieksmi citam pret citu!

Vēl lielāks gandarījums, ka bērni apsolīja atbraukt te vēlreiz, atvest vecākus. Un apgalvojums: ,,Šī bija vislabākā ekskursija!"

Foto: kl.audz. E.Pakalne

#latvijasskolassoma

#namdarudarbnica