Lāpu gājiens vakarā - īstajā laikā un sajūtās.

Straupes pamatskolas kolektīvs saka paldies 104 lāpu gājiena dalībniekiem, kas, spītējot lietum, baudot silto vakaru, kopības sajūtu guva gaismas ceļā no Straupes līdz piemineklim Ziemeļlatvijas atbrīvotājiem Plācī. Pie skolas saskatījām ne tikai skolēnus un pedagogus, bet arī pirmsskolas vecuma bērnus, vecākus, skolas absolventus. Gandarījums, ka brīvprātīga pilsoniskā attieksme šādā vakarā ir pāri visam.

Paldies Latvijas karoga nesējiem: skolas līdzpārvaldes vadītājam Jānim Ekertam, 8. klases skolniekam Matīsam Vanagam un 9. klases skolniekam Artim Vītolam!

Prieks par tiem, kas jau mūs gaidīja un piepulcējās Plācī! Pasākums, kas lika padomāt, pārdomāt, padungot līdzi strēlnieku dziesmām un sajusties kā īstam latvietim.

Paldies vēstures skolotājai Aivai Gūtmanei par atbalstu skolēniem!