6gadīgo bērnu grupa ,,Ķipari'' šodien svinēja Ziemassvētkus kopā ar vecākiem.

Gatavojoties Ziemassvētkiem, bērni veidoja glezniņu vecākiem, saudzējot dabu, no otrreiz lietojamā papīra. Bērni taisīja un rakstīja apsveikumus skolas darbiniekiem, lai pateiktu paldies par ikdienas rūpēm. Atcerējāmies arī citas pirmsskolas grupiņas un apsveicām ar pašu darinātiem kustīgiem sniegavīriem. Šodien, gaidot vecākus, kopā cepām pīrāgus. Paldies ēdinātājiem par atsaucību! Vecāki kopā ar bērniem darināja rūķus, tos izmantojām arī zāles dekorēšanā. Bērni kopā ar audzinātājām un skolotāja palīgu taisīja papīra egli un sniegpārsliņas zāles dekorēšanai.

Kopā ar mūzikas skolotāju Gunu iestudējām muzikālu izrādi ,,Ziemassvētku brīnumi''. Paldies vecākiem par sadarbību un bērniem sagādātajiem skaistajiem svētku tērpiem, mīlestību un labestību. Mīļš paldies fantastiskajai muzikālajai audzinātājai Gunai par svētku noskaņas radīšanu muzikālajos priekšnesumos.

Novēlu, lai arī turpmāk no bērniem, vecākiem, kolēğiem varētu sajust šo neviltoto mīlestību, atsaucību un labsirdību! Paldies! Lai miers, saticība, mīlestība un labestība ienāk ikvienā mājā!

Liels paldies arī patiesi jaukajam Ziemassvētku vecītim!