Dizains un tehnoloğijas 3. klasē. SR: patstāvīgi ievērt adatā diegu, nostiprināt diegu, piešūt pogas ar četriem caurumiem un pogas ar kājiņu. Skolotāja Sanita Kārliņa.

 7. klasei - mācību ekskursija uz zemnieku saimniecību ,,Zemzari". Sasniedzamais rezultāts: iepazīstas ar dažādām garšvielām un to, kuriem gaļas ēdieniem gatavošanas, ražošanas gaitā tās pievienot. Raksturo gaļas kvalitāti un izmantošanas iespējas. Paldies Baibai Saulītei par atsaucību un interesanto stāstījumu! (Skolotāja Evija Tiltiņa)

6. klase apguva mezglošanas pamatprasmes: kā uzsiet darba pavedienus, dažādu mezglu siešanu, plānoja izstrādājuma darināšanas secību, izveidoja mezglotu izstrādājumu savas klases telpas noformējumam. (Skolotāja Evija Tiltiņa)

2. klase darbojas ar plastisku materiālu, veido orģināldarbu (Skolotāja Aiva Gūtmane)