Janvārī skolā viesojās bijušie audzēkņi un infomēja par savu izvēlēto skolu piedāvātajām programmām 8.-9.klašu skolēnus. Dāvis Zīle- 1.kursa audzēknis no Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas. Dāvis apgūst programmu- multimediju dizains. Valters Ivo Kauliņš- 2.kursa audzēknis Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumā. Valters apgūst namdara profesiju.  Skolēnus iepazīstināja par skolā apgūstamajām 14 profesijām, sporta un radošajām aktivitātēm.

ESF projekta SAM 8.3.5. ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' ietvaros, 9.klases skolēniem bija tikšanās ar karjeras konsultantu- lekcija, tests karjeras virziena izpētē un individuālas sarunas , lai precizētu  savas stiprās, vājās puses.