ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projekts Nr. 8.3.5.0/16/1/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” arī 2019./2020.māc.gadā nodrošina skolēnu ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem.

13.februārī uz lidostu "Rīga" devās 1. un 3.klases skolēni, lai piedalītos programmā "Mana karjera lidostā". 

Skolēnu vērtējums: uzzināju, ka bīstamas lietas noņem un neatdod; lidmašīnas maksā miljons eiro un sver 64 tonnas; svars ir svarīgs, lai lidmašīna varētu pacelties; saziņai izmanto rācijas; darbinieki nevar visur iet un ieiet; bija interesanti iziet drošības kontroli.

Skolotāja Aiva Gūtmane