11.novembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros skolā viesojās Vidzemes augstskolas 3.kursa studente un televīzijas apraides operatore kanālā ReTV Keita Loreta Kronberga. Interesants, aizraujošs stāstījums par Keitas skolu izvēli, par darbu. Skolēni novērtēja Keitas atklāto stātījumu par iespējām izmantot dažādas iespējas, lai saprastu - patīk, turpināšu, centīšos to iemācīties. Visvairāk patika stāstītais par šīs vasaras darba piedāvājumu. 2019.gadā Vidzemes Augstskola kopā ar Latvijas Reģionu Televīziju ''ReTV'' īstenoja NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstītu projektu, kura ietvaros -  virkni aktivitāšu. Tikšanās ar NATO pārstāvjiem Latvijā, viesošanās bruņoto spēku bāzēs, intervijas, ko nozīmē būt daļai no NATO. Keitas un viņas kolēģa Nika pieredze tika apkopota četros raidījumos. Skatoties nelielu video, skolēni novērtēja angļu valodas zināšanas, karavīra grūto darbu.