Straupes pamatskolas 9.klases skolēni Karjeras nedēļas ( projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros)  improvizatora Riharda Sniega vadībā interaktīvās stundas laikā apzina tās prasmes, kuras būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū.Jauniešiem ir iespēja arī uzzināt dažādu mūsdienu profesiju pārstāvju domas par to, kā viņu profersija mainīsies tuvākā un tālākā nākotnē.

Ar 3D virtuālās realitātes briļļu palīdzību skolēniem ir iespēja virtuāli ielūkoties trīs mūsdienīgos atšķirīgu nozaru uzņēmumos tepat Latvijā, kuros izmanto pasaulē jaunākās tehnoloģijas.

Karjeras dienas pasākumu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Straupes pamatskolas 1.-9.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar AS Valmieras stikla šķiedra elektriķi Jāni Āboliņu. Saruna gan par profesijas specifiku, gan par pieredzi, strādājot Amerikā.