Kā plānot savu karjeru? Vai tas maz ir iespējams ar ,,rozā brillēm” pamatskolā?

Savā redzējumā par to ar 7. – 9. klases skolēniem dalījās mūsu 2017. gada absolvente Aija Vanaga, kas šobrīd strādā uzņēmumā ,,airBaltic” par pasažieru apkalpošanas aģenti.

Ko tas nozīmē? Teicamu latviešu un angļu valodas prasmi, agrus rītus, vēlus vakarus, laipnus smaidus, prasmi reaģēt nestandarta situācijās, izcilu komunikāciju ar klientiem. Un, protams, iespēju brīvajā laikā apceļot pasauli. Aija apstrīdēja arī mītus par izglītību, savas karjeras veidošanu.

Kā skolēni novērtēja atklāto sarunu? Ieskatīsimies viņu atgriezeniskajā saitē!

•Jāceļas no rīta pat plkst. 3.00!

•Ir iespēja pārdomāt un nebaidīties ko mainīt, ja tas, ko mācies, nesniedz gandarījumu.

•Pārsteigums, ka, mācoties Straupes skolā, Aija ir piedalījusies latviešu valodas olimpiādē.

•Var daudz ceļot.

•Atlasē jāizpilda IQ tests. Noder atjautība.

•Visu nemaz nevajag zināt augstākajā līmenī.

•Jebkura situācija ir jāanalizē, tajā jāatrod labākais risinājums.

•Pārsteidza tas, ka zināt krievu valodu nav obligāti. Ja pasažieris nerunā ne latviski, ne krieviski, ne angliski, tad tikai var tikt izmantoti palīgrīki un citi saziņas veidi.

•Nebaidīties no kļūdām.

•Prasme komunicēt ar cilvēkiem ir ļoti svarīga.

•Es Aiju pazinu, kad mācījos 1. klasē. Viņa bija mūsu māksliniece. Nekad nevarēju iedomāties, ka Aija strādās lidostā.

*Darbs lidostā ir kā nepārtraukta pārbaude, vai pratīsi saprasties ar otru. Mani pārsteidza tas, cik daudz prasmju ir nepieciešams šajā darbā.

•Darbs lidostā izklausījās piedzīvojumu pilns. Mani pārsteidza, kādas darba stundas lidostā ir jāstrādā un cik šis darbs var būt grūts, turpretī tas, ka var tik tālos, skaistos ceļojumos, mani ļoti fascinēja. Vēlos pateikt lielu paldies Aijai, jo šis stāstījums iedvesmoja mani vairāk interesēties par iespēju strādāt ar lidojumiem saistītā profesijā.

#airbaltic #aijavanaga