20. aprīlī Priekuļu kultūras namā Cēsu novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošajā koncertā Straupes mazie dejotāji sevi godam parādīja.

Paldies 1., 2., 3. klases diviem deju kolektīviem un viņu vadītājai Gintai Berķei!