Starpnovadu 9.klašu matemātikas olimpiādē 

1.vieta Madarai Elzai Rudzītei

2.vieta Mikum Alfrēdam Kļaviņam

3.vieta Tomasam Turlajam

Skolotāja Zane Berga