Projekts noslēdzies jau decembra beigās. Lielās un mazās spēles ir sākušas savu dzīvi starpbrīžos, skolēnu līdzpārvalde turpina dežūras.

Šodien, 19. janvārī, zoom platformā notika iniciatīvas ,,Kontakts" noslēguma pasākums. Tajā piedalījās Matīss Vanags, Jānis, Ekerts (9. klase), Elisa Kārkliņa (8. klase) un konsultante Elita Pakalne.

Mēs bijām viena no 10 skolām, kas pieteicās prezentēt sava projekta rezultātu. Matīsam tas lieliski izdevās. Saņēmām arī komplimentus no citām skolām.

Šobrīd esam pārdomās par dalību 2024. gada projektu konkursā, kas vairāk vērsts uz pilsonisko līdzdalību, aktīvu un sistēmisku līdzpārvaldes darbību izglītības iestādē