Informācija vecākiem

Cienījamie vecāki!

No 2021. gada 21. oktobra līdz 15. novembrim valstī ir ieviesti stingri ierobežojumi, kas attiecas arī uz izglītības iestādes darbu. Ir izdarīti grozījumi MK 2021. gada 9. oktobra  rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” MK 20.10.2021. rīkojums Nr. 748 Grozījumi MK 2021. gada 9. oktobra  rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

  1. Skolēnu brīvlaiks ir pagarināts līdz 29. oktobrim.
  2. 2021. gada 1. novembrī skolā atgriežas 1. – 3. klases izglītojamie mācībām klātienē (ar neg. Covid – 19 testu). Testēšana notiek 29.10.2021. līdz plkst. 930.
  3. 4. – 9. klašu izglītojamiem mācības līdz 15.11.2021 notiek attālināti. Testēšana notiks pirms atgriešanās mācībām klātienē.
  4. Pirmsskola strādā dežurgrupas režīmā no plkst. 700 līdz 1800. Dežūrgrupu apmeklē pirmsskolas izglītojamie, kuru vecāki nevar nodrošināt bērna uzraudzību mājās.
  5. 5/6 gad. bērnu apmācība tiek nodrošināta gan klātienē,  gan attālināti.  Audzinātājas sagatavos mācību materiālus attālinātam darbam.
  6. Vecāki, lūdzu, izvērtējiet iespēju pirmsskolas bērniem uzraudzību nodrošināt mājās.
  7. Skolā nenotiek ārpusstundu, ārpusklases un interešu izglītības nodarbības un pasākumi.
  8. Šie noteikumi atrunāti MK rīkojumā Nr.748 punktos Nr. 5.49.31., 5.49.32., 5.49.33.1., 5.49.33.2.
  9. Vecāki, lūdzu, izvērtējiet un sagatavojiet viedierīces skolēnu attālinātām mācībām.

Straupes pamatskolas administrācija

21.10.2021.