Roku darinājumu ideja sasaucas ar šā gada Hanzas dienu moto ''Hansa. Heimat. Handgemacht.'' Gaidot šo skaisto  pasākumu , brilonieši nākuši klāja ar jaunām iniciatīvām- vācu mākslinieka Ute Lenarda- Lembeka ideja- sanāksmju teltis no  adītiem un tamborētiem kvadrātiņiem. Straupes pamatskolas meiteņu rokdarbnieču, pedagogu,  skolas darbinieku, māmiņu, vecmāmiņu, pagasta, novada iedzīvotāju atsaucība vainagojās ar 171 uzadītu, uztamborētu kvadrātiņu. Paldies visčaklākajai ģimenei- Madara Elza Rudzīte, Ingrīda Rudzīte, Anna Pujāte. Paldies visām dalībniecēm- Beātei Līgai Novosadai, Megijai Zīlei, Undīnei Kuprevičai, Annijai Alksnei, Diānai Denīzai Midikai, Lāsmai Liepiņai, Ievai Vanagai, Terēzei Turlajai, Lindai Millerei,Lotei Lambertei, Elitai Pakalnei, Evijai Tiltiņai, Ingunai Vīnei, Inesei Cinovskai, Airai Šķesterei, Ilzei Zīlei, Laumai Baltgalvei, Inārai Baltgalvei, Vinetai Millerei, Līgai Kārkliņai, Agnesei Kārkliņai, Vizmai Laugai, Edītei Rudzītei, Ilonai Sviridovičai,  Ērikai Ferberai, Zandai Krūmiņai.