Pēdējais 2018. gada iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākums 20. decembrī – Latvijas simtgades jaunā Rozes Stiebras animācijas filma “Saule brauca debesīs” Siguldā, “Kino Lora”.

Gatavojoties filmai, latviešu valodas stundās 5. klases skolēni meklēs informāciju par svešvārdu nozīmi, piemēram, ko nozīmē animācijas filma, režisors, scenārijs, mākslinieks, komponists, producents. Literatūras stundā skaidrosim, kādas latviešu mitoloģiskās būtnes ir zināmas skolēniem, kāda ir to nozīme folklorā un mūsdienās, kas ir ķekatnieki, kādas ir ķekatu populārākās maskas. Iepazīstoties ar filmas anotāciju, centīsimies saprast pozitīvo un negatīvo tēlu lomu, krāsu nozīmi tautasdziesmās un teikās. Apskatīsim arī Vairas Vīķes-Freibergas sakārtoto tautasdziesmu krājumu “Saules dainas”.

Un pats svarīgākais – tēlu simboliskā nozīme, jo Latvijas vēsture būs jāuztver arī šajā darbā: Saules meita – Latvija, kas piedzimst tumsā, tiek nozagta, vēlāk atbrīvota, lai uzplauktu kā skaists zieds mūžībā. Īpaši tas nepieciešamas klasei, kura vēsturi vēl nemācās. Šobrīd jau tas būs vieglāk, jo arī pirms lielkoncerta “Abas malas” Latvijas vēstures lielie notikumi tika akcentēti, pēc tam ieraudzīti un pārrunāti.

Audzināšanas stundas uzdevums – atgādināt un izspēlēt uzvedības noteikumus autobusā, kinoteātrī.

5.klases audzinātāja un latv. val., literatūras skolotāja Elita Pakalne