Skolotāja Aiva Gūtmane janvārī piedalījās e-kursā "Demokrāti" .

Par ieinteresētību mācību procesa metožu dažādošanā, tika saņēmts uzaicinājums ar skolēniem piedalīties galda spēles “DemokrātiJĀ” ieviešanas seminārā. 

Stratēģijas galda spēles “DemokrātiJĀ” ieviešanas seminārā 21. februārī piedalījās aktīvākie 9.klases skolēni un par dalību saņēma galda spēli.

Skolotāja Aiva Gūtmane