Visiem Straupes pamatskolas skolēniem ir iespēja piedalīties fotokonkursā. Nolikumu un precīzu informāciju var izlasīt mājaslapā manazemeskaista.lv 

Katram jāiesniedz tikai 1 (viena) fotogrāfija.

Piekļuves kodu jautā klases audzinātājai!