Vai Tu esi aizdomājies par to, ka kopīga talkošana nav tikai darbs un kādas konkrētas vietas sakopšana - tā ir iespēja kopīgi darboties un justies lepniem par savu vietējo kopienu. Talka ir arī līdzdalības forma, kas vienlaikus iedvesmo un stiprina mūsu kopienas garu.

Tieši tāpēc 27.aprīlī, kad talkos visa Latvija, aicinām jauniešus un citus Straupes un Pārgaujas iedzīvotājus pievienoties talkai pie Straupes pamatskola, kuras laikā atjaunosim Sajūtu taku skolas parkā.

Ja vēlies pievienoties, piesakies: https://ej.uz/qjus

Pārgaujas apvienības pārvalde

________________________________________________________

Aktivitāte tiek īstenota Erasmus+ Līdzdalības projekta “Līdzdalības akadēmija” ietvaros.

Projektu “Līdzdalības akadēmija” (NR. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000128377) finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienību, ne piešķīrēju iestādi nevar saukt pie atbildības par tiem.