No 10.-14. februārim Igaunijā notika noslēdzošā Erasmus+ projekta ''HOBs Adventure'' dalībnieku tikšanās pirms jaunā mācību materiāla publicēšanas. Šoreiz vides izglītības fonda koordinatores kopā ar 7 Latvijas Ekoskolu pārstāvēm palīdzēja pilnveidot materiāla melnrakstu. Guvām daudz lielisku ideju no domubiedriem Igaunijas skolās un pirmsskolās. Skolu vizītēs bija iespēja ne tikai vērot, kā praktiski izmanto interaktīvas metodes, bet arī pašām iespēja gūt jaunas prasmes, piemēram, mācoties izmantot un pašām konstruējot mācību robotiņus!

Dalībnieki no Ekoskolām Latvijā, Igaunijā, Slovēnijā un Islandē projekta laikā apmeklēja izglītības iestādes katrā valstī un kopīgi izveidoja inovatīvus nodarbību plānus pirmsskolu un sākumskolu vecumposmam par bioloģiskās daudzveidības tēmu. Materiāls dalībvalstu valodās un angļu valodā būs pieejams šī gada pavasarī.